Search & Headhunting – En effektiv, kompetensbaserad rekryteringprocess

Vi erbjuder professionell rekrytering genom search & headhunting. Vi vet hur man hittar och attraherar kandidater på en arbetsmarknad som är i förändring och där det råder kompetensbrist. Att arbeta komptensbaserat och inkluderande är en självklarhet och även nyckel till framgång. Ta del av vår långa erfarenhet, breda kontaktnät och framgångsfaktorer vid er nästa rekrytering och skynda på er tillväxtresa tillsammans med oss.

Interim

Vi på Seemly är experter inom rekrytering via search och headhunting

Vi har tillsatt chefer och specialistroller inom de flesta branscher över hela Sverige. Med dessa erfarenheter blir vi en stabil partner på er tillväxtresa framåt genom specialist- och chefsrekrytering.

Som kund kan du välja vilka delar i en rekryteringsprocess du vill få hjälp med. En hel process eller en del i en process. Vi är flexibla, engagerade och vågar utmana er i syfte att nå målet med rekryteringen. 

Våra processer är kvalitetssäkrade och effektiva, vi är ditt stöd och leder processen framåt.

Vi gillar människor, modern teknik och behandlar våra kandidater professionellt, medmänskligt och diskret. 

Rekrytering
tillväxt

Varför välja search rekrytering med Seemly?

När ni väljer Seemly för att attrahera nya medarbetare till er får ni en professionell partner med tillväxt i fokus. Vårt mål med rekryteringen är att ni ska växa och nå de mål som er verksamhet har satt upp. Vi kan vi hitta kandidater med de egenskaper som får företag att blomstra och ta nästa steg.

Eftersom vi har lång erfarenhet inom headhunting, rekrytering och search har vi lärt oss hur en korrekt och värdefull rekrytering går till. Våra medarbetare har själva långa erfarenheter som chefer och specialister vilket ger trygghet för både kunden och kandidaten. 

Kontakta oss

Anna och Gitte driver Interim och är den kreativa, professionella och trovärdiga samarbetspartnern inom interimslösningar.

Med Annas stora kontaktnät kan ni räkna med en snabb återkoppling med kompetenta profiler som kan passa just er verksamhet inom ramen av några timmar. 

Gitte i sin tur har bred och djup erfarenhet av kompetensförsörjning, ledar- och HR frågor. Hon har haft olika ledande och operativa roller i konsult-, rekryterings- och omställningsbranschen, bland annat 12 år inom ManpowerGroup samt flera år som regionchef i ett konsult- och rekryteringsföretag nischat mot fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

Tillsammans löser vi era utmaningar!

 

Vad är skillnaden mellan headhunting och executive search?

Termerna headhunting och executive search används ibland i samma konversationer, men det finns skillnader mellan dem.
Här förklarar vi skillnaden mellan dessa rekryteringsprocesser.

Headhunting

Headhunting är en typ av rekryteringsmetod där vi har en headhunter som proaktivt söker och identifierar potentiella kandidater för en specifik position eller ett specifikt företag.

Vi kontaktar sedan varje potentiell kandidat och försöker engagera dem i en diskussion om möjligheten att byta jobb eller att gå vidare till ett annat företag. Headhunting används vanligtvis för att rekrytera högre befattningar men förekommer också vid generella behov om det finns ett bristande utbud på arbetsmarknaden.

Executive Search

Executive search är en mer specifik form av rekrytering där vi rekryterar för positioner för högre ledare och chefer, ofta till större och mer etablerade företag.

Processen går vanligtvis ut på att identifiera, locka och bedöma de mest lämpliga kandidaterna för en högre befattning, och detta sker oftast genom att använda vårt nätverk och djupgående sökningar.

Seemly Group

Bli en del av oss, hör av er till oss!