Finance & Search

Rekrytering och uthyrning av chefer och specialister samt outsourcing inom ekonomi och lön.

Vi är möjliggörare!

Finance & search

Vår främsta kompetens är chefer och specialister inom Ekonomi och HR. Seemlykonceptet är en arbetsmetodik som är unik och sitter i ryggraden hos alla våra medarbetare. Det handlar om att vi finns där helt enkelt – innan, under och efter.

Interim

Hitta rätt resurs vid rätt tillfälle

Tills ni själva har hittat rätt resurs så erbjuder vi noga utvalda interimskonsulter för att stötta upp vid förändring, frånvaro eller kompetensförstärkning. Våra noga utvalda konsulter adderar ett annat perspektiv till er verksamhet med ett stort fokus på genomförande av uppgifterna.

Interim
in & outsourcing

Outsourcing

Bolag i olika storlekar har olika behov

Vi erbjuder outsourcing inom ekonomi och lön för hela eller delar av en funktion där ett identifierat behovs finns. Vi har även insourcing där vi är ute på plats i er verksamhet. Vi agerar som ett stöd vid oplanerade eller planerade toppar, eller helt enkelt för att ni är i en tillväxtfas och vill fortsätta utvecklas.
Med våra breda och uppdaterade kompetenser tar vi tillsammans fram bästa möjliga lösning!

Search Rekrytering

Search & Headhunting – En effektiv, kompetensbaserad rekryteringsprocess

Vi erbjuder professionell rekrytering genom search & headhunting. Vi vet hur man hittar och attraherar kandidater på en arbetsmarknad som är i förändring och där det råder kompetensbrist. Att arbeta komptensbaserat och inkluderande är en självklarhet och även nyckel till framgång. Ta del av vår långa erfarenhet, breda kontaktnät och framgångsfaktorer vid er nästa rekrytering och skynda på er tillväxtresa tillsammans med oss

Search rekrytering

Aktuellt

Våra senaste artiklar

Finance & Search

Finance & Search

När behovet för interim rekrytering finns, vill vi skapa trygghet och säkerhet för er som…

Seemly Group

Bli en del av oss, hör av er till oss!