Fix Clean och Seemly Finance & Search

I över 40 år har familjeföretaget Fix Clean etablerat sig som en framstående aktör inom städbranschen. Under de senaste åren har de, under ledning av VD Nina Järvi, fått en kraftig tillväxt. Vi är stolta över att vara en del av den pågående framgångssagan.

År: 2021-pågående | Plats: Göteborg | Kund: Fix Clean

Bransch: Privat Städbolag | Omsättning: ca 90 mkr | Tid som kund: ca 3 år

Tjänster: Business controlling, Redovisning, Lön och CFO

Utlåtande om Seemly´s ekonomileverans:

När man är ett bolag som växer snabbt får ofta VD:n eller ägaren ta ansvar för dagliga ekonomiärenden. Idag stöttar Seemly oss med detta.” Nina Järvi, VD Fix Clean

Under det senaste decenniet har städföretaget Fix Clean målmedvetet vuxit som företag – både sett till omsättning och personal. De erbjuder kompletta städtjänster för privatpersoner och företag, men företagets vision är också att vara med och påverka morgondagens städbransch. Med ett långsiktigt och hållbart tänk vill de förändra och förbättra villkoren för de som verkar inom städbranschen. Ledningen har därmed ett stort ansvar och mycket på sitt bord. För att kunna fortsätta företagets arbete och tillväxt blev behovet av ekonomisk planering och styrning påtagligt.

Seemly Finance & Search Outsourcing

När kunden är i behov av ekonomisk outsourcing går Seemly Finance & Search in och tar över delar av det ekonomiska ansvaret. Vårt arbete med Fix Clean kan sammanfattas i fyra steg:

1. Hälsodeklaration – Vad måste göras nu och framöver?

När samarbetet initierades för tre år sedan var en ekonomisk hälsodeklaration steg ett. En CFO går därmed in och granskar företagets olika processer för att få en övergripande koll över ekonomiflödet. Man gör då en plan tillsammans för vilka insatser som behöver göras framöver.

Samtidigt går en redovisningsansvarig in och ser till att det administrativa arbetet flyter på. Leverantörsfakturorna måste hanteras och betalas, bokföringen skötas och löner betalas. I Fix Cleans fall sköttes mycket av detta internt, vilket stal tid och energi från det arbete som VD:n Nina ville fokusera på.

2. Säkerställ månadsbokslutet – Går vi så bra som vi tror?

Fix Clean frågade sig hur de kunde förbättra sin uppföljning, och hur de kunde ta bättre strategiska beslut. För att kunna stötta ledningsgruppen i att ta hållbara beslut krävs en regelbunden och tillförlitlig översikt över ekonomin. De behövde nyckel- och mätetal. Det innebar bland annat att säkerställa månadsresultatet, så att rätt siffror hamnade i rätt period. Detta skapar en överblick över hur det går för företaget och därmed bättre förutsättningar för investeringar och beslutsfattande.

3. Stöttning i ledningsgrupp – Hur ska vi komma framåt?

FixClean hade en ledningsgrupp, men de behövde stöttning. “När man driver själv och jobbar i verksamheter så är det väldigt lätt att vara fast i detaljer. Vi behövde strukturera upp saker, så att rätt saker sker i rätt rum i rätt möte” förklarar Nina Järvi.

Med mindre fokus på detaljer och “här och nu”, arbetar CFO och affärsstrateg operativt och strategiskt – de hjälper till att ta fram en affärs- och handlingsplan för hur företaget och ledningsgruppen ska komma framåt i sin utveckling och ta bra strategiska beslut.

4. Proaktivt förbättringsarbete – ett levande bollplank

Att inte ha kontrollen som chef är en stor utmaning. De jobbar ofta mer än 40 timmar i veckan och har en mängd olika ansvar och befattningar. Vad händer i samhället som påverkar branschen? Hur hanterar Fix Clean dessa utmaningar? Hur kan vi förändra och förbättra de olika processer som sker inom företaget? Utmaningar och frågorna kan vara många. Vår CFO och affärsstrateg är än idag tillgängliga för företaget som ett bollplank mellan ledningsgruppsmötena för att arbeta proaktivt och undvika problem och krångliga processer.

“Affärsstrategen hjälper oss med processutveckling – vi tar olika processer och utvecklar dem tillsammans. Det skulle kunna vara rekryteringsprocesser, nykundsprocess, onboardingprocess eller hur vi jobbar i arbetsgruppen. Som chef har man flera olika befattningar samtidigt, och ibland blir det mycket. Då får jag hjälp att bli påmind om vad MITT ansvar är” säger Nina Järvi.

Fix Clean och framtiden

Fix Cleans vision är att vara det självklara valet för kunden som söker rakt igenom hållbara servicetjänster. Tillsammans med Seemly Finance & Search kan de fortsätta sitt arbete mot att växa som företag och påverka branschen – med hjärta och hjärna vill de hålla ordning och reda, precis som vi!

“Jag är jättenöjd med Seemlys arbete. Det var så rätt. De hade ett jättestort engagemang och stort förtroende. Så himla gött gäng. Vi funkar väldigt bra ihop.”

Seemly Group

Bli en del av oss, hör av er till oss!