Interim CFO till Modigo

Modigo verkar i en bransch där förutsättningar för affärer och upphandlingar förändras i snabb takt. I en interimslösning har vi kunnat tillgodose deras behov av CFO under rekryteringsfasen.

År: 2018-pågående | Plats: Stockholm | Kund: Modigo

Bransch: Privat Hälso och Sjukvård | Omsättning: ca 160 mkr | Tid som kund: ca 7 år

Tjänster: CFO och lön

Utlåtande om Seemly´s CFOleverans:

 “Ibland är det lättare att hitta och attrahera en erfaren CFO som interim än att rekrytera en, och det är det vi har valt att göra. Vi ser henne som en fullvärdig CFO som ska finnas där tills vi har hittat rätt person för oss. Och när vi har hittat den personen kommer Pernilla att vara med oss i övergångsfasen för att bygga rutiner för framtiden.” Säger Cecilia Odelsparr, VD på Modigo Modigo var i ett läge där de behövde en tillfällig lösning under rekryteringsfasen av en ny CFO.

Men rekryteringsprocessen blev mer utmanande och tidskrävande än förväntat. De befann sig i ett läge där de ville kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, trots att kompetensen inte fanns internt. Det blev aktuellt med en interim lösning. För att stärka deras strategiska och ekonomiska styrning valde de att samarbeta med oss på Seemly Finance & Search.

Under det senaste året har vår CFO Pernilla, med sin tidigare erfarenhet och förståelse för den bransch Modigo verkar inom, agerat som en stabiliserande kraft i företagets ekonomifunktion. Cecilia Odelsparr säger såhär om Pernillas roll:

”Pernilla har byggt upp en stabilitet i kompetensen som en CFO står för. Hon ger stort stöd till mig som VD och till vårt ekonomiteam. Hur ska vi rekrytera? Hur ska vi etablera? De frågorna kan hon stötta oss i och det är nödvändigt för ett växande bolag som oss.”

Modigo har senare förlängt rekryteringsprocessen och därmed interim-uppdraget. Den flexibiliteten är en av många fördelar med en konsult, och samarbetet mellan Seemly Finance & Search. Vårt samarbete med Modigo är ett bra exempel på hur tillfälliga interim-lösningar kan vara det som får ett företag att fortsätta vara lönsamma, effektiva och ha siktet framåt i en tid där kompetensen för tillfället inte finns.

“Det funkar lika bra som om vi hade haft en anställd. Jag tycker att Seemly är flexibla och pragmatiska. Det har varit ett lyckat samarbete.” avslutar Cecilia.

Läs mer om våra interim-tjänster och hur vi kan hjälpa ert företag här.

Seemly Group

Bli en del av oss, hör av er till oss!