Norrvatten förser Stockholm stad med rent dricksvatten!

Vi är stolta över att få vara med och bidra i ett viktigt och spännande projekt när Norrvatten planerar för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening, för att säkra framtidens dricksvatten i norra Storstockholm. Tillsammans med Konstrukt säkerställer vi en marknadsunik helhetslösning som bidrar till projektstyrningen. 

Tjänster: Ekonomistyrning, Projektstyrning, Project control, ekonomiassistent

Vårt uppdrag

Våra erfarna konsulter inom Projcet control Andreas Rydberg, Christopher Sjögren, Lina Engverth och Karin Mård har gedigen erfarenhet i stora och komplexa projekt och tillsammans med Konstrukt har vi tagit fram en teknisk lösning – med processer och verktyg som skapar skarpare ekonomistyrning genom tydliga prognoser för beslutsfattande.

Det finns ett gap på marknaden när det kommer till projektstyrning och att förena tidsplanering, ekonomiuppföljning, riskhantering och omfattning. Det ska vi och Kontrukt fylla!

Med datalager som syr ihop olika system i en helhet skapar Konstrukt en sömlös koppling mellan Work breakdown structure och Cost breakdown structure. De kopplar samman tidsplanering i Oracle Primavera (P6) med budget, prognos och utfall i Konstrukt.

Resultatet blir att vi på Seemly Finance & Search, tillsammans med Konstrukt, levererar ett kundanpassat helhetsåtagande som ger Norrvatten bättre projektstyrning. Dessutom kommer vår gemensamma lösning att möjliggöra en effektiv dialog med leverantörer och samarbetspartners.

Läs mer om projektet

Projekt-nya-rya

Seemly Group

Bli en del av oss, hör av er till oss!